Điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với FBKeeper!

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng Trang web của FBKeeper, được đặt tại https://fbkeeper.com.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng FBKeeper nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này. Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi đã được tạo với sự trợ giúp của Trình tạo Điều khoản và Điều kiện và Trình tạo Điều khoản & Điều kiện.

Thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố về quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm và tất cả các Thỏa thuận: "Khách hàng", "Bạn" và "Của bạn" đề cập đến bạn, người đăng nhập vào trang web này và tuân thủ các điều khoản của Công ty và điều kiện. "Công ty", "Chúng tôi", "Chúng tôi", "Của chúng tôi" và "Chúng tôi", đề cập đến Công ty của chúng tôi. "Bên", "Các bên" hoặc "Chúng tôi", đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quy trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách phù hợp nhất cho mục đích đáp ứng nhu cầu của Khách hàng đối với việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của Công ty, phù hợp với và tuân theo luật pháp hiện hành của Hà Lan. Bất kỳ việc sử dụng các thuật ngữ trên hoặc các từ khác trong số ít, số nhiều, viết hoa và / hoặc anh ấy / cô ấy, được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó được đề cập đến như nhau.

Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie. Bằng cách truy cập FBKeeper, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo thỏa thuận với Chính sách bảo mật của FBKeeper.

Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookies được sử dụng bởi trang web của chúng tôi để cho phép chức năng của một số khu vực nhất định để giúp mọi người truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết / quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, FBKeeper và / hoặc người cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả các tài liệu trên FBKeeper. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập cái này từ FBKeeper cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn phải tuân theo các hạn chế được đặt trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:
  • Tái xuất bản tài liệu từ FBKeeper
  • Bán, thuê hoặc cấp giấy phép phụ từ FBKeeper
  • Tái tạo, sao chép hoặc sao chép tài liệu từ FBKeeper
  • Phân phối lại nội dung từ FBKeeper