شرایط و ضوابط

به FBKeeper خوش آمدید!

این شرایط و ضوابط قوانین و مقررات مربوط به استفاده از وب سایت FBKeeper's ، واقع در https://fbkeeper.com را تشریح می کند.

با دسترسی به این وب سایت فرض می کنیم که شما این شرایط و ضوابط را می پذیرید. در صورت موافقت با استفاده از کلیه شرایط و ضوابط مندرج در این صفحه ، استفاده از FBKeeper را ادامه ندهید. شرایط و ضوابط ما با کمک تولیدکننده قوانین و مقررات و تولیدکننده قوانین و مقررات ایجاد شده است.

اصطلاحات زیر در مورد این شرایط و ضوابط ، اعلامیه حریم خصوصی و اعلامیه سلب مسئولیت و کلیه موافقت نامه ها اعمال می شود: "مشتری" ، "شما" و "شما" به شما رجوع می کند ، شخص وارد این وب سایت می شود و مطابق با شرایط شرکت و شرایط "شرکت" ، "خود ما" ، "ما" ، "ما" و "ما" به شرکت ما اشاره دارد. "مهمانی" ، "احزاب" یا "ما" هم به مشتری و هم به خودمان اشاره دارد. کلیه اصطلاحات به پیشنهاد ، پذیرش و در نظر گرفتن پرداخت لازم جهت انجام فرآیند یاری ما به مشتری با مناسب ترین روش برای هدف صریح پاسخگویی به نیازهای مشتری در خصوص ارائه خدمات اعلام شده شرکت ، مطابق با موارد ذکر شده است. و تابع قانون غالب هلند است. هرگونه استفاده از اصطلاحات فوق یا کلمات دیگر در مفرد ، جمع ، سرمایه گذاری و یا او یا آنها به عنوان قابل تعویض و در نتیجه مراجعه به همان استفاده می شود.

کوکی ها

ما از کوکی استفاده می کنیم. با دسترسی به FBKeeper ، شما موافقت کردید که از کوکی ها در توافق با خط مشی رازداری FBKeeper's استفاده کنید.

بیشتر وب سایت های تعاملی از کوکی ها استفاده می کنند تا به ما اجازه دهند جزئیات کاربر را برای هر بازدید بازیابی کنیم. کوکی ها توسط وب سایت ما مورد استفاده قرار می گیرند تا قابلیت های مناطق خاصی را فراهم کنند تا بازدید از وب سایت ما آسانتر شود. برخی از همکاران وابسته / تبلیغات ما نیز ممکن است از کوکی استفاده کنند.

مجوز

مگر در مواردی که بیان شده باشد ، FBKeeper و یا مجوزهای آن حق مالکیت معنوی برای کلیه مطالب مربوط به FBKeeper را دارند. کلیه حقوق مالکیت معنوی محفوظ است. شما می توانید برای استفاده شخصی خود در معرض محدودیت هایی که در این شرایط و ضوابط اعمال شده است ، از طریق FBKeeper به این دسترسی دسترسی پیدا کنید. شما نباید:

  • مطالب جمهوری از FBKeeper
  • فروش ، اجاره یا مواد تحت لیسانس از FBKeeper
  • بازتولید ، کپی یا کپی کردن مطالب از FBKeeper
  • توزیع مطالب از FBKeeper